ukraine-gab61e647a_1280

Prohlášení k válce na Ukrajině.

S hlubokým zármutkem a obavou sledujeme události posledních dní. Jménem společnosti Odetka a.s. tímto kategoricky odsuzujeme útok Ruské federace, vedený prezidentem Vladimirem Putinem, namířený proti Ukrajině.Tímto vyjadřujeme naši podporu Ukrajině, jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskemu i všem jejím občanům, v jejich mimořádně statečném boji za přežití a udržení svobody a demokracie.   Zároveň oznamujeme, že s okamžitou platností ukončujeme veškerou spolupráci s našimi ruskými obchodními partnery. Po činech, kterých se Ruská federace v uplynulých dnech dopustila, je pro nás v současnosti jakákoliv forma spolupráce naprosto nepřijatelná. 


Odetka a.s. Petr Suk, výkonný ředitel


We have been following the events of the last days with deep sorrow and apprehension.On behalf of Odetka a.s. we hereby categorically condemn the Russian Federation’s attack, led by President Vladimir Putin, aimed against Ukraine.We hereby express our support for Ukraine, its President Volodymyr Zelensky and all its citizens in their extremely brave struggle for survival and the maintenance of freedom and democracy.At the same time, we announce that we are ending all cooperation with our Russian business partners with immediate effect. Following the actions that the Russian Federation has committed in recent days, any form of cooperation is completely unacceptable to us at present.


Odetka a.s.       Petr Suk, COO

další články ...

Vánoce a konec roku 2023.

Vážení klienti firmy Odetka a.s. Děkujeme za důvěru a spolupráci v roce 2023. Přejeme klidné prožití Vánočních svátků a jen to nejlepší do roku 2024.

číst více »