Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení vás seznámí se způsobem zpracování, skladování a využívání údajů, které Odetka a.s. o svých zákaznících či uživatelích internetových stránek sbírá a schraňuje. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Odetka a. s. je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Shromažďování vašich osobních údajů

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou a které slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail, telefon a adresu. Webové stránky provozované Odetka a. s. mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na Odetka a.s. weby uživatelé přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení těchto webů, jejich správě a analýze trendů.

Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům mají přistup pouze vybraní zaměstnanci společnosti Odetka a. s. zabezpečující zákaznický servis, distribuci či zpracovávající analýzy pro následné využití v obchodu, marketingu a vývoji produktů a služeb.


Na žádost zákazníka, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti Odetka a.s., Dělnická 157, 793 26 Vrbno pod Pradědem (popř. emailem na adresu kancelar@odetka.cz), poskytneme bezodkladně údaje o zákazníkovi vedených, zákazník může požádat o jejich opravu či pozastavení zasílání případných obchodních sdělení.
Toto prohlášení je rovněž k dispozici v tištěné podobě v recepci sídla společnosti.