Knoty

Vyrábíme všechny běžné i méně běžné druhy knotů do svíček, petrolejových lamp, vonných lamp i knoty pro další aplikace.

Technologie

 

Technologie výroby plochých i kulatých knotů spočívá v proplétání přízí s různým počtem nití.

 

Materiál

 

Převážná většina knotů je vyráběna ze 100%ní bavlny. Dále se používá do kompozitních knotů silon, papír či například zlatý drát.

 

Úprava

 

Režné knoty prochází několika stupni chemické úpravy:

 • Rafinace – čištění příze v knotu od špatně spalitelných zbytků stonků
 • Barvení – oxidační čištění knotu s následkem zbělení
 • Impregnace – chemické ošetření knotu pro zvýšení účinnosti počátečního hoření
 • Apretace (eventuelní – na přání zákazníka) – nanesení tenké vrstvy vosku na knot

Dodání

 

Knoty zpravidla dodáváme na cívkách po 400m – 1200m. Můžeme je také nakrátit na požadované délky či je dodat na velkých bubnech po 10 000m a výše. Nejrozšířenější typy knotů si můžete nakoupit na našem e-shopu, nebo si je objednat telefonicky u našich obchodníků. 

 

CO JE KNOT

 


Knot je pruh tkaniny válcového nebo plochého průřezu, který slouží k dopravě kapalin vzlínáním. Používá se v osvětlovacích tělesech na tekutá paliva, pro dopravu mazacího oleje, může dopravovat vodu pro závlahy.

 

Princip

 

Knot je založen na využití kapilárního jevu. Kapalina v knotu vzlíná sama do určité výšky. Pokud je tam nějakým způsobem odebrána, je nasávána další kapalina. Odebrána může být odparem, vyhořením, nasátím do jiného média (hlína v květináči), nebo odkápnutím v místě pod úrovní hladiny vstupující kapaliny (některé druhy knotového mazání).

 

Použití knotu

 

Olejová lampa, Petrolejová lampa, Svíčka, Knotové mazání, Samozavlažovací květináč

 

Svíčka či svíce

 

Jednoduchý zdroj světla, používaný už od starověku. Funguje na principu přeměny chemické energie vázané v tuhém těle svíčky (tedy v jejím palivu) na světelnou energii. Skládá se z těla svíčky, knotu a případně kalíšku. Tělo je vyrobeno z hořlavého materiálu a bývá obvykle válcovitého tvaru. Může mít i jiný rotačně souměrný tvar, třeba tvar kužele apod. Používají se ale i tvary jehlanu, hranolu či zcela nepravidelné tvary, ty se vyskytují zejména u tzv.ozdobných svíček (postavy osob, figurky zvířat, srdíčka, zvonečky, vánoční stromky apod.) Doprostřed těla svíčky je vložen hořlavý knot. Jako hořlavý materiál se užívá včelí vosk, parafín, stearin, svíčkový gel, lůj (popřípadě jiný tuhý tuk – třeba rybí či velrybí). Knot je obvykle vyroben z rostlinného textilního materiálu. Svíčka byla až do objevu petroleje, svítiplynu a elektrických osvětlovacích těles jedním z nejdůležitějších umělých zdrojů světla (vedle loučí, pochodní, olejových lamp).

 

Princip svíčky

 

Knot saje hořlavý materiál z těla svíčky, který se teplem plamene svíčky taví. Na povrchu knotu se pak hořlavina odpařuje a hoří (neboli oxiduje). Spotřebováváním hořlaviny (spalováním paliva) se svíčka postupně zkracuje. Moderní svíčky jsou vybaveny knotem, který se během hoření zkroutí do kraje plamene a tam uhořívá. U svíček užívaných v minulosti bylo třeba zbytky knotu odstřihovat.

 

Technické údaje

 

Moderní svíčka hoří obvykle rychlostí 0,105 g/min. Vytváří množství světla odpovídající zhruba jedné jednotce lumen. Světelná účinnost je asi tisícina účinnosti žárovky. Barevná teplota světla je kolem 1000 K. Nejteplejší je plamen nad tmavěmodrou částí po jedné straně plamene (kolem 1400 °C). Nicméně tato část plamene je velmi malá a uniká z ní tak málo tepelné energie. Teplota většiny plamene se pohybuje okolo 1000 °C. Doba hoření čajové svíčky o váze 16g je mezi 4 a půl a 5 hodinami. Ideální svíčka je uzpůsobena prostředí ve kterém se má používat. Je nesmysl používat svíčky určené do interiéru na hřbitově-většinou budou špatně hořet. Hřbitovní svíčky naopak v interiéru hoří až příliš dobře a mohou způsobit požár.

 

 

VÝBĚR SPRÁVNÉHO KNOTU

 


Knot je nejdůležitějším prvkem domácí svíčky. Zatímco tvar, velikost, barva, vůně a typ vosku jsou nejzjevnější rysy většiny svíček, je to knot, který určuje, jak dobře svíčka hoří a jaký plamen a světlo poskytuje. Pomocí tloušťky knotu svíčky určíme velikost plamene. Silnější svíčka poskytuje knotu více paliva a má za následek větší plamen, ale může také znamenat, že svíčka hoří příliš rychle.

 

Závislost tloušťky knotu na tloušťce svíčky

 

I profesionálním výrobcům dělá někdy problém odhadnout pro danou svíčku správnou sílu knotu. Svíčka buď skapává zvenku, nebo naopak, knot rychle odhořívá a ve svíčce se tvoří kráter. Problém může být způsoben použitím příliš tenkého knotu na tloušťku svíčky, neboť odhoří rychleji, než stačí vypálit tak velkou dávku parafínu. Nebo naopak, vypálí všechen parafín kolem sebe a nestačí odhořívat. Navíc takováto svíčka ještě nepříjemně kouří. Celá situace je navíc ovlivněna kvalitou a složením použitého parafínu, množstvím oleje a pod. Testovali jsme i knoty jiných výrobců než jsou v naší nabídce, např. německé o kterých se říká, že rychleji odhořívají. A výsledek? Naprosto shodná kvalita s knoty naší výroby, které máme v nabídce. 
Tloušťku knotu v závislosti na tloušťce svíčky při použití různých druhů parafínů, je třeba dlouho zkoušet a vytvořit si pro to sami svou normu, kterou je pak třeba dodržovat napořád. V naší nabídce jsou nyní i silnější knoty pro velké zahradní svíčky a pro olejové lampy. 
Volba správného knotu tak, aby odpovídal mnoha kombinacím vosků, přídatných látek, parfémů, barev a gelů, jež jsou k dispozici na dnešním trhu svíček, může vyžadovat určitý čas a úsilí. Výběr knotu je asi nejdůležitější rozhodnutím výrobce svíčky. Je nezbytně nutné vybrat správný knot tak, aby svíčka hořela pomalu jasným plamenem s minimem kouře a sazí. Mějte na paměti, dobré svíčky vyžadují dobrý knot.

 

Naučte se, jak si vybrat správný knot pro výrobu vašich svíček

 

Vhodný knot je nezbytně nutný, aby svíčka hořela správně – pomalu, rovnoměrně a bez kouření. Knoty vyšší kvality jsou typicky pletené, knoty nižší kvality jsou obvykle kroucené. Knot ovládá rychlost hoření a čistotu plamene svíčky. Je-li knot pro svíčku příliš malý, bude plamen menší a následně roztaví menší část vosku. To způsobí, že se svíčka sama uhasí. Knot, který je pro svíčku příliš velký, roztopí příliš mnoho vosku a přemůže plamen. 
Volba knotu je určena řadou faktorů, jako je průměr svíčky, typ použitého vosku (včelí vosk, sója, gel, parafin), přísady (vůně nebo barviva) a nádobka, která se používá pro umístění svíčky. V závislosti na typu vosku může stejný průměr svíčky potřebovat jiný typ knotu. Například svíčky ze včelího vosku vyžadují tlustší a silnější knot než parafinové svíčky stejného průměru. Přestože existuje více než 100 různých typů knotů, spadají do tří hlavních kategorií: ploché, čtvercové, a trubičkové. Většina plochých a čtvercových knotů jsou vyrobeny z bavlny nebo kombinace bavlny a papíru a jsou namočeny do solného roztoku, aby se minimalizovalo množství kouře. Trubičkové knoty jsou vyráběny se zinkovým nebo cínovým centrem obklopeným papírem nebo bavlnou. Trubičkové knoty jsou nejtužší ze všech tří skupin.
Nejčastějším typem knotu je plochý pletený knot složen ze tří pramenů bavlny. Ploché knoty se používají hlavně pro kónické menší svíčky. Čtvercové knoty, jsou silnější. Téměř vždy se používají pro včelí vosk a větší svíčky. Jsou to knoty do svíček větších průměrů, protože produkce většího plamene zajistí, že svíčka se nerozpustí rychleji na jedné straně než na druhé. Svíčky z včelího vosku hoří a taví se pomaleji než parafínové svíčky, což je důvod, proč je silnější a větší knot (s větším plamenem) nejlepší volbou. Trubičkové knoty zůstávají stát vzpřímeně, když svíčka hoří. Jsou primárně využívány pro votivní, pilířovité, plovoucí svíčky, čajové svíčky a svíčky ve sklenicích či jiných nádobách. Knoty s kovovým jádrem hoří žhavěji a jsou dobrou volbou pro gelové svíčky, které hoří pomaleji než parafínové svíčky a vyžadují vyšší teploty k roztavení.

 

Vosky

 

Existuje několik různých typů vosků pro vaši tvorbu svíček. Je důležité, pro jaký druh vosku se rozhodnete, protože vosk slouží jako palivo pro svíčky. Existuje mnoho různých druhů vosků na výběr, a každý z nich má své jedinečné vlastnosti. Vyberte vosk pro vaše svíčky podle vzhledu a účinků, kterých chcete dosáhnout. Různé druhy vosků mají často různé body tání. Bod tání je teplota, při které je vosk převáděn z pevné látky do kapalné formy. Je důležité znát bod tání vosku, který si vyberete pro vaši tvorbu svíček, protože vosk se musí nalít, když teplota dosáhne určité hodnoty. Kromě toho se vosk, který má konkrétní teplotu tání často používá pro konkrétní typy svíček. Parafínový vosk, který je vedlejším produktem ropy, je jedním z nejpopulárnějších typů vosků používaných pro svíčky.
Existují různé typy parafínu, které jsou od sebe odděleny podle jejich teploty tání.

 • Parafín s označením nízké teploty tání taje při nižší teplotě ve srovnání s ostatními typy parafínu. Může se rozpouštět při nebo pod teplotou 55°C. Tento typ parafínu je velmi měkký a je vhodný pro výrobu svíček v nádobách. Vzhledem k tomu, že je tak měkký, nedoporučuje se pro vytváření tvarované nebo vyřezávané svíčky.
 • Parafín s označením střední teploty tání taje, když dosáhne teploty v rozmezí 55-63°C. Tento druh vosku je také příliš měkký pro výrobu tvarovaných nebo vyřezávaných svíček, takže by měl být použit pouze pro lité svíčky.
 • Parafín s označením vysoké teploty tání taje při dosažení maximální teploty 63-66°C. Tvrdší vosk je vhodný pro vyřezávané a tvarované svíčky, a má delší dobu hoření.
 • Vřesna voskonosná – Myrica Cerbera- Voskovník obecný – vosk je vyroben z vaření bobulí, získaných z tohoto křoví. Je velmi vonící a má krásný odstín zelené. Lidé, kteří vytvářejí staromódní svíčky z minulé éry často používají tento typ vosku, ale je to pro mnoho lidí cenově nedostupné. Spotřebuje se 15kg bobulí abychom dostali 1kg vosku, takže je to velmi drahé. Bod tání vosku z voskovníku je přibližně 48°C.
 • Lůj je také přírodní druh vosku, který byl poprvé použit před staletími. Lůj je vyroben z tuku ovcí, prasat a krav. Je bezbarvý, ale často vydává nepříjemný zápach a kouří při spalování. Je to měkký vosk s nízkým bodem tání a to je nejvhodnější pro výrobu svíček v kontejnerech.
 • Sojový vosk si rychle získává popularitu. Ze sóji je čistě se spalující levný přírodní vosk, který může být použit bez přísad potřebných pro změnu barvy, tvrdost, nebo jasnost. Teplota tání sójového vosku se pohybuje 49-82°C v závislosti na směsi. Na rozdíl od parafínu, sójový vosk obsahuje přírodní oleje, které se dobře promíchávají s vonnými oleji. Proto sójový vosk drží vůni lépe než parafín a smrskává se velmi málo během procesu výroby svíček. Kromě toho sójový vosk nevyžaduje poklepání, aby se odstranily vzduchové bubliny. Vzduchové kapsy se tvoří vzácně v tomto typu vosku.
 • Včelí vosk je populární přírodní forma vosku. Mnoho lidí používá včelí vosk, protože je přirozeně sladce voňavý, je prakticky bezdýmný, a hoří velmi pomalu. Bod tání vosku je přibližně 65,5°C. Vzhledem k tomu, že je přírodní produkt získaný od včel, může být velmi drahý. Čistý včelí vosk je lepkavý, takže tento druh vosku se nejlépe hodí pro svíčky, které nejsou tvarované.

Většina vyráběných svíček bude vyžadovat použití přísad do vosku. Některé přísady změní vznětlivost, jasnost, barvu a vůni vosku. S ohledem na tuto skutečnost, pečlivě vybírejte vosk a veškeré nezbytné přísady, aby dodávaly vašim finálním svíčkám nejlepší celkovou kvalitu hoření a vzhled.

VČELAŘI RADÍ VČELAŘŮM

 

Jak zlepšit kvalitu svíček i včelího vosku

Poptávka na trhu je především po svíčkách s figurálními motivy. Zákazníci je kupují jako drobné vánoční dárky, jiní zace oceňují vůni včelího vosku. Je známo, že svíčky ze včelího vosku vydrží vše – přesněji hoří déle. 

Kvalita svíček na trhu je velice různorodá. Vedle žlutých kvalitních svíček se běžně vyskytují svíčky nejrůznějších odstínů hnědi, často se šedým či nazelenalým odstínem. Dalším závažným nedostatkem je velká stékavost svíček, zejména svíček s figurálními motivy. 

Při hoření svíčky odkapává někdy velké množství vosku, což snižuje dobu hoření a kromě toho může odkapávat vosk i mimo svícen a znečistit okolní předměty či pokrývky. K odstranění či alespoň výraznému snížení tohoto jevu bylo nutnu se systematicky zabývat u každého druhu zvlášť skutečností, jak volba knotu ovlivňuje stékavost a dobu hoření svíčky. K výrobě kvalitních svíček je nutné zjistit, který knot přináší nejlepší výsledky. 

Pro každou svíčku byly užity různé knoty a byla měřena stékavost a doba hoření. Na fotografii (vpravo) jsou zobrazeny tři druhy svíček. Pro tyto druhy byla měřena stékavost a doba hoření pro různé druhy knotů. U všech svíček se ukázalo, že zvětšení hmotnosti knotu vždy vedlo ke snížení stékavosti a prodloužení doby hoření. Lepší představu Vám dají příslušné tabulky.

  Včelí vosk –
palmový vosk
 
         
Průměr svíčky   Průměr knotu   Číslo knotu
do 50 mm   1 mm   4260117080
do 75 mm   2 mm   4260117160
do 80 mm   2,6 mm   4260117320
60-120 mm   3 mm   4260117400
do 130 mm   2,5 mm   4250273
do 150 mm   4,5 mm   4250175
         
         
  Parafín – gel    
         
Průměr svíčky       Číslo knotu
         
do 15 mm       4160103090
8-20 mm       4160103120
15-25 mm       4160103150
10-30 mm       4160103180
25-40 mm       4160103210
20-50 mm       4160103240
30-60 mm       4160103270
40-80 mm       4160103300
45-90 mm       4160103330
50-100 mm       4160103360
55-110 mm       4160103420
60-120 mm       4160103390
70-130 mm       4160103480
         

Závislost stékavosti na druhu knotu a doby hoření jsou uvedeny pro tyto svíčky pro ilustraci a snadné pochopení v grafech. 

 

Měření stékavosti svíčky

 


Svíčku i podložku zvážíme na analytických vahách s přesností na 0,01g. Jako podložku použijeme papír (např. pro tiskárny). Pro menší svíčky stačí čtvrtina formátu A4, pro hmotnější polovina A4. Skapaný vosk se zbytkem po zhasnutí zvážíme. 

 • Procento stékavosti = hmotnost zbytku x 100 / hmotnost svíčky

 

 

Měření doby hoření


Doba hoření se měří v hodinách. 

 • Rychlost hoření [g/h] = hnotnost svíčky-hmotnost zbytku / doba hoření [h]

 

 

Z uvedených grafů vyplývá, že volba silnějšího knotu zpravidla přináší výrazné snížení stékavosti a současně prodloužení doby hoření, což zvyšuje užitnou hodnotu svíčky. 

Proč jsou tenké knoty nevhodné?

Na první pohled by se zdálo, že jsou tenké knoty úspornější, protože mají menší rychlost hoření. Proto by se očekávalo, že budou mít i delší dobu hoření. Ve skutečnosti sálavé teplo z plamenu svíčky roztaví více vosku, než je schopen tenký knot spálit. Roztavený vosk se hromadí a svým teplem nakonec roztaví okraj svíčky a roztavený, nespotřebovaný vosk odtéká bez užitku.
U svíček s většími průměry se stává, že teplo plamene již nestačí na roztavení okraje. Hořící knot se dlouhým hořením postupně zkracuje, plamen se zmenšuje a někdy i zhasne. Nevýhodou silnějších knotů velikosti G a zejména H je zesílená tvorba sazí. Kromě toho někdy knot pomalu odhořívá a zůstává delší zuhelnatělý zbytek, který také zvyšuje tvorbu sazí. V tomto případě je vhodné nůžkami knot zastřihnout. 

Jaký knot použít?

K usnadnění výběru vhodného knotu jsou uvedeny v tabulce  (viz. výše) pro jednotlivé knoty optimalizované průměry svíček. Ty minimalizují stékavost a prodlužují dobu hoření. U svíček s průměrem nad 35mm již nelze stékavost volbou knotu výrazně snížit a musí se počítat s tím, že dosáhne 40% a více z původní hmotnosti svíčky. 
Systematickými zkouškami na mnoha druzích svíček se podařilo prokázat, že volba knotu významně ovlivňuje stékavost i dobu hoření svíčky. Výrazného zlepšení bylo dosaženo volbou silnějších knotů. U svíček s hmotností nad 50g se stékavost už nepodařilo snížit na významně nižší hodnotu.